İlahiyat (Arapça) Bölümü

İlahiyat (Arapça) Eğitim Süresi : 2 YIL İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru…

İlahiyat (Arapça)

Eğitim Süresi : 2 YIL

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir ve Özel Koşulları?

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için;

Yeni Kayıt

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Bu programa kayıt olabilmek için Yeni Kayıt sayfasını inceleyebilirsiniz.

Yeni Kayıt İçin Özel Koşullar

 1. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
 2. Bu programın eğitim dili Arapçadır.
 3. Bu programdan ders alabilmek için Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı”ndan 60 ve üzeri puan almak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olması gerekir. Bu sınavların sonuç belgelerinde sınavın geçerlilik süresi belirtilmedikçe, bu süre 5 yıldır.
 4. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıldan itibaren ders alabilirler ancak dört yarıyılın sonunda yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi hâlinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin eşdeğer Türkçe programına kaydı yapılır.
 5. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 6. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için;

İkinci Üniversite

Bu programa sınavsız ikinci üniversite ile kayıt olabilmek için İkinci Üniversite sayfasını inceleyebilirsiniz.

İkinci Üniversite Kayıt İçin Özel Koşullar

 1. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programın eğitim dili Arapçadır.
 2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 3. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 4. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 5. Eğitimlerini yabancı dil (Arapça) okuyanlar /mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 6. Diğer üniversitelerin yeterlilik sınavında başarılı olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 7. İlgili makama yazılan yazılarda yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmuş bilgisi olup notu belirtilmeyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

Aşağıdaki tablodan derslerini görebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders bilgilerine  ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklanmayan dersler için henüz içerik eklenmemiştir. Eklendiğinde bağlantılar aktif olacaktır.

İlahiyat (Arapça)

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
THE101U Arapça I (APÇ) el-Arabiyye 1 Zorunlu 3+0 4.0
THE103U İslam Mezhepleri Tarihi Târîhu’l-Fikri’l-İslâmî Zorunlu 3+0 4.0
THE105U İslam İnanç Esasları Ususu’l-Akîdetil-İslâmiyye Zorunlu 3+0 4.0
THE107U İslam İbadet Esasları Ususu’l-İbâdât fi’l-İslâm Zorunlu 3+0 4.0
THE109U İslam Ahlak Esasları Ususu’l-Ahlâk fi’l-İslâm Zorunlu 3+0 4.0
THE111U İlk Dönem İslam Tarihi et-Târihu’l-İslâmî Zorunlu 3+0 5.0
THE113U İslam Sanatları Tarihi Târîhu’l-Funûni’l-İslâmiyye Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
THE102U Arapça II (APÇ) el-Arabiyye 2 Zorunlu 3+0 4.0
THE104U Mantık Zorunlu 3+0 4.0
THE106U Tefsir Tarihi ve Usulü Târîhu’t-Tefsîr ve Usûluh Zorunlu 3+0 5.0
THE108U Hadis Tarihi ve Usulü Târîhu’l-Hadîs ve Usûluh Zorunlu 3+0 5.0
THE110U İslam Hukukuna Giriş el-Medhal ila’l-Fıkhi’l-İslâmî Zorunlu 3+0 4.0
THE112U Islam Kurumlari ve Medeniyeti en-Nuzum ve’l Hadâratu’l-İslâmiyye Zorunlu 3+0 4.0
THE114U Türk Islam Edebiyati el-Edebu’t-Turkiyyi’l-İslâmî Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
THE201U Arapça III (APÇ) el-Arabiyye 3 Zorunlu 3+0 4.0
THE203U Tefsir et-Tefsîr Zorunlu 3+0 4.0
THE205U Günümüz Fıkıh Problemleri el-Kadâyâ’l-Fıkhiyyetu’l-Muâsıra Zorunlu 3+0 4.0
THE207U İslam Düşünce Tarihi Târihu'l-Fikri'l-İslami Zorunlu 3+0 4.0
THE209U Çağdaş Düşünce Akımları et-Teyyârâtu’l-Fikriyyetu’l-Muâsıra Zorunlu 3+0 4.0
THE211U Din Psikolojisi Ilmu’n-Nefsi’d-Dînî Zorunlu 3+0 4.0
TAR229U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Mebâdi' Atâturk ve Târîhu's-sevra I Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I El-lugatu'-t-turkiyye I Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
THE202U Arapça IV (APÇ) el-Arabiyye 4 Zorunlu 3+0 4.0
THE204U Hadis el-Medhal ilâ Ilmi’l-Hadîs Zorunlu 3+0 4.0
THE206U Kelam'a Giriş el-Medhal ilâ İlmi’l-Kelâm Zorunlu 3+0 4.0
THE208U Din Sosyolojisi Ilmu’l-İctimâi’d-Dînî Zorunlu 3+0 4.0
THE210U Yaşayan Dünya Dinleri el-Edyânu’l-Aâlemiyyetu'l-Hayye Zorunlu 3+0 4.0
THE212U Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik Usûlu’t-Terbiyeti’d-Dîniyyeti ve’l-İrşâd Zorunlu 3+0 4.0
TAR230U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Mebâdi' Atâturk ve Târîhu's-sevra II Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II El-lugatu'-t-turkiyye II Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

 • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
 • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
 • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
 • Sınav süreleri,
 • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2018 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

Facebook Yorumları

En son değiştirilme tarihi 22 Şubat 2019 12:46

Leave a Comment
Paylaş
Yayınlayan
admin

yakın zamanda Gönderilenler

YKS baraj puanı 170’e düştü , süre uzadı

YKS baraj puanı 170'e düştü , süre uzadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda 180 olan baraj puanı… Devamını Oku

5 Mayıs 2020

YKS Giriş Yerleri Belli Oldu

YKS Giriş Yerleri Belli Oldu ÖSYM, 15-16 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek adayların sınava giriş belgelerini… Devamını Oku

30 Mayıs 2019

2019 Bahar Dönemi AÖF soru ve cevapları yayımlandı

2019 Bahar Dönemi AÖF soru ve cevapları yayımlandı Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin girdiği AÖF… Devamını Oku

17 Nisan 2019

2019 AÖL soru ve cevapları yayınlandı

2019 AÖL soru ve cevapları yayınlandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6-7 Nisan 2019 Tarihinde yapılan… Devamını Oku

17 Nisan 2019

2019 AÖF ve AÖL Sınav Giriş Yerleri Açıklandı

2019 Yerel Seçimlerinin hemen akabinde 2019 AÖF ve AÖL Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 2019 AÖL… Devamını Oku

4 Nisan 2019

2019 AÖF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri

2019 AÖF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri Belli Oldu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine devam eden öğrencilerinin… Devamını Oku

19 Mart 2019

Bu site, hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Bu siteyi kullanarak, sitede çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.