İlahiyat (Arapça) Bölümü

Yayın Tarihi: 2 Kasım 2018,Son Güncelleme : 22 Şubat 2019

İlahiyat (Arapça)

Eğitim Süresi : 2 YIL

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir ve Özel Koşulları?

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için;

Yeni Kayıt

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Bu programa kayıt olabilmek için Yeni Kayıt sayfasını inceleyebilirsiniz.

Yeni Kayıt İçin Özel Koşullar

 1. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
 2. Bu programın eğitim dili Arapçadır.
 3. Bu programdan ders alabilmek için Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı”ndan 60 ve üzeri puan almak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olması gerekir. Bu sınavların sonuç belgelerinde sınavın geçerlilik süresi belirtilmedikçe, bu süre 5 yıldır.
 4. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıldan itibaren ders alabilirler ancak dört yarıyılın sonunda yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi hâlinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin eşdeğer Türkçe programına kaydı yapılır.
 5. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 6. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Açıköğretim İktisat Fakültesi Programları
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için;

İkinci Üniversite

Bu programa sınavsız ikinci üniversite ile kayıt olabilmek için İkinci Üniversite sayfasını inceleyebilirsiniz.

İkinci Üniversite Kayıt İçin Özel Koşullar

 1. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programın eğitim dili Arapçadır.
 2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 3. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 4. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 5. Eğitimlerini yabancı dil (Arapça) okuyanlar /mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 6. Diğer üniversitelerin yeterlilik sınavında başarılı olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 7. İlgili makama yazılan yazılarda yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmuş bilgisi olup notu belirtilmeyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

 

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

Aşağıdaki tablodan  derslerini görebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders bilgilerine  ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklanmayan dersler için henüz içerik eklenmemiştir. Eklendiğinde bağlantılar aktif olacaktır.

İlahiyat (Arapça)

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
THE101UArapça I (APÇ)el-Arabiyye 1Zorunlu3+04.0
THE103Uİslam Mezhepleri TarihiTârîhu’l-Fikri’l-İslâmîZorunlu3+04.0
THE105Uİslam İnanç EsaslarıUsusu’l-Akîdetil-İslâmiyyeZorunlu3+04.0
THE107Uİslam İbadet EsaslarıUsusu’l-İbâdât fi’l-İslâmZorunlu3+04.0
THE109Uİslam Ahlak EsaslarıUsusu’l-Ahlâk fi’l-İslâmZorunlu3+04.0
THE111Uİlk Dönem İslam Tarihiet-Târihu’l-İslâmîZorunlu3+05.0
THE113Uİslam Sanatları TarihiTârîhu’l-Funûni’l-İslâmiyyeZorunlu3+05.0
Toplam30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
THE102UArapça II (APÇ)el-Arabiyye 2Zorunlu3+04.0
THE104UMantıkZorunlu3+04.0
THE106UTefsir Tarihi ve UsulüTârîhu’t-Tefsîr ve UsûluhZorunlu3+05.0
THE108UHadis Tarihi ve UsulüTârîhu’l-Hadîs ve UsûluhZorunlu3+05.0
THE110Uİslam Hukukuna Girişel-Medhal ila’l-Fıkhi’l-İslâmîZorunlu3+04.0
THE112UIslam Kurumlari ve Medeniyetien-Nuzum ve’l Hadâratu’l-İslâmiyyeZorunlu3+04.0
THE114UTürk Islam Edebiyatiel-Edebu’t-Turkiyyi’l-İslâmîZorunlu3+04.0
Toplam30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
THE201UArapça III (APÇ)el-Arabiyye 3Zorunlu3+04.0
THE203UTefsiret-TefsîrZorunlu3+04.0
THE205UGünümüz Fıkıh Problemleriel-Kadâyâ’l-Fıkhiyyetu’l-MuâsıraZorunlu3+04.0
THE207Uİslam Düşünce TarihiTârihu'l-Fikri'l-İslamiZorunlu3+04.0
THE209UÇağdaş Düşünce Akımlarıet-Teyyârâtu’l-Fikriyyetu’l-MuâsıraZorunlu3+04.0
THE211UDin PsikolojisiIlmu’n-Nefsi’d-DînîZorunlu3+04.0
TAR229UAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IMebâdi' Atâturk ve Târîhu's-sevra IZorunlu3+03.0
TÜR201UTürk Dili IEl-lugatu'-t-turkiyye IZorunlu3+03.0
Toplam30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
THE202UArapça IV (APÇ)el-Arabiyye 4Zorunlu3+04.0
THE204UHadisel-Medhal ilâ Ilmi’l-HadîsZorunlu3+04.0
THE206UKelam'a Girişel-Medhal ilâ İlmi’l-KelâmZorunlu3+04.0
THE208UDin SosyolojisiIlmu’l-İctimâi’d-DînîZorunlu3+04.0
THE210UYaşayan Dünya Dinleriel-Edyânu’l-Aâlemiyyetu'l-HayyeZorunlu3+04.0
THE212UDin Eğitimi ve Din Hizmetlerinde RehberlikUsûlu’t-Terbiyeti’d-Dîniyyeti ve’l-İrşâdZorunlu3+04.0
TAR230UAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIMebâdi' Atâturk ve Târîhu's-sevra IIZorunlu3+03.0
TÜR202UTürk Dili IIEl-lugatu'-t-turkiyye IIZorunlu3+03.0
Toplam30

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  E-Ehliyet Deneme Sınavı - 3

Sınavlar sayfasından;

 • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
 • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
 • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
 • Sınav süreleri,
 • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2018 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

Facebook Yorumları
BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
KPSS
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı

14 Temmuz 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR