logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
1.
Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "C" LPG
Soru Açıklaması
2.
Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" Batarya zayıflamıştır.
Soru Açıklaması
3.
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
Soru Açıklaması
4.
I- Yol koşulları

II- Kullanım süresi

III- Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
5.
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
Soru Açıklaması
6.
Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Üzerinde
Soru Açıklaması
7.
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
Doğru Cevap: "A" Debriyaj pedalına
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Far ayarı
Soru Açıklaması
9.
Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?
Doğru Cevap: "B" Vites kutusuna
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
Doğru Cevap: "D" Yakıt sarfiyatının artması
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
11.
Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
Soru Açıklaması
12.
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
13.
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Kaburga kemiği
Soru Açıklaması
15.
Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Çıkık
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bilinç seviyesinin artması
Soru Açıklaması
17.
Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Kalbi duran
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
Soru Açıklaması
19.
Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yan yatış
Soru Açıklaması
20.
Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "C" Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
21.
Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kan
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru Açıklaması
23.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "C" 08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

A )


OnlineTestMerkezi.com


B )


OnlineTestMerkezi.com


C )


OnlineTestMerkezi.com


D )


OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
25.
Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "A" Dikkat
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

A )


OnlineTestMerkezi.com


B )


OnlineTestMerkezi.com


C )


OnlineTestMerkezi.com


D )


OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
27.
Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörülü olması
Soru Açıklaması
28.
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Motosikletlerde
Soru Açıklaması
29.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "B" Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
Soru Açıklaması
30.
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Minibüs
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
31.
Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
Doğru Cevap: "A" Fren ayarının
Soru Açıklaması
32.
Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?
Doğru Cevap: "B" Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?
Doğru Cevap: "A" Aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması
Soru Açıklaması
34.
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sigorta
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?
Doğru Cevap: "A" Marş motoru
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?
Doğru Cevap: "A" Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

A )


OnlineTestMerkezi.com


B )


OnlineTestMerkezi.com


C )


OnlineTestMerkezi.com


D )


OnlineTestMerkezi.com

 
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
38.
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

OnlineTestMerkezi.com

 
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

A )


OnlineTestMerkezi.com


B )


OnlineTestMerkezi.com


C )


OnlineTestMerkezi.com


D )


OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
40.
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

OnlineTestMerkezi.com

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
41.
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "C" Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
Soru Açıklaması


Yolcular, yüklerin üzerine hiç bir zaman oturtulamaz.

42.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Soru Açıklaması
43.
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "A" Uygun mesafede mutlaka durması
Soru Açıklaması
 

OB)

OC)

OD)
44.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "B" Vahşi hayvanlar geçebilir.
Soru Açıklaması
45.
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "A" 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "A" Otomobil
Soru Açıklaması
47.
Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesi kadar
Soru Açıklaması
48.
Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
49.
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki araç için “otoyollarda” azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "B" 120
Soru Açıklaması
50.
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "C" 2 - 3 - 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 5

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 5 , geçmiş aylarda yapılmış elektronik ehliyet sınavı ve ile klasik sınavlarda çıkmış sorulardan derlenerek özel olarak hazırlanmıştır. Her bir sınavda Trafik, Motor, İlk yardım ve Trafik adabı soruları yer alıyor. Sınavdan en az 70 puan almanız gerekiyor.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 4 Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 3 Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 2 Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 1 Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Ağustos Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Nisan Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Şubat Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Aralık Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Ekim Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Temmuz Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Mayıs Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Şubat Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 1.364
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2018-2019 AÖL 1.Dönem Felsefe 3 (125) Sınavı

Yayın Tarihi: 9 Mart 2019 - Son Güncelleme : 10 Mart 2019