logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
1.
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
Doğru Cevap: "B" Atardamar kanamaları
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
Doğru Cevap: "B" Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
Soru Açıklaması
3.
Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
Doğru Cevap: "B" 15-20 dakika
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
Soru Açıklaması
5.
I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.

II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" Gazlı bez
Soru Açıklaması
7.
Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "A" Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "C" Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru Açıklaması
9.
Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
Doğru Cevap: "C" Reflekslerinde zayıflama
Soru Açıklaması
10.
• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Yaralıyı değerlendirmenin
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
11.
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru Açıklaması
12.
Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
Doğru Cevap: "A" Açık yaraya dikiş atmak
Soru Açıklaması
İlk yardımı herkes öğrenebilir. İlk müdahalenin bilinçli yapılması açısından önemlidir. A,B,C şıklarında verilen öncüller ilk yardımcının yapabileceği davranışlardır. Fakat açık yaraya dikiş atmak doktorların işidir. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.
13.
Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Bildirme
Soru Açıklaması
14.
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
Doğru Cevap: "B" Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "B" İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Soru Açıklaması
16.
Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Omurga kırığı olan
Soru Açıklaması
Omurgada oluşan kırıklar gerek içinden geçen sinir yapılarının etkilenmesi gerekse etraftaki hayati damar ve organların hasarlanma riski bulunması nedeniyle kazazedenin öncelikle taşınması gerekir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?


 A )


OnlineTestMerkezi.com


B )


OnlineTestMerkezi.com


C )


OnlineTestMerkezi.com


D )


OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
Doğru Cevap: "A" Omurilik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
Soru Açıklaması
20.
Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ezikli yaralar
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
21.
Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

A )


 

B )


 


C )
D)

Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
22.
Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
Soru Açıklaması
23.
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dar bir kavisle dönmesi
Soru Açıklaması
24.
Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
25.
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yangın söndürme cihazı
Soru Açıklaması
26.
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
Soru Açıklaması
27.
Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
Doğru Cevap: "A" 45
Soru Açıklaması
28.
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "D" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
29.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "D" 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru Açıklaması
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi

OB) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

OC) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

YD)
30.
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

E-Ehliyet Deneme Sınavı
Doğru Cevap: "C" Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
31.
Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 12-20
Soru Açıklaması
32.
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
33.
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Doğru Cevap: "B" Birkaç defa selektör yaparak
Soru Açıklaması
34.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

E-Ehliyet Deneme Sınavı
Doğru Cevap: "D" Yol ver
Soru Açıklaması
35.
Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Doğru Cevap: "C" Önündeki aracı geçebilir.
Soru Açıklaması
36.
Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi kadar
Soru Açıklaması
37.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "D" Tramvay hattı ile oluşan kavşak
Soru Açıklaması
38.
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "A" Sadece sağa dönülebileceğini
Soru Açıklaması
39.
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
Doğru Cevap: "A" Empati düzeyi yüksek
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
Doğru Cevap: "B" Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması


Karayolları Genel Müdürlüğü şehirler arası kara yollarının bakım ve onarımından sorumludur. 

logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
41.
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru Açıklaması
42.
Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "B" Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
Doğru Cevap: "D" El freni
Soru Açıklaması
44.
I- Hafif para cezası

II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması

III- Araç kullanmaktan men cezası

Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır? 
Doğru Cevap: "D" I - II - III
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

A )


OnlineTestMerkezi.com


B )


OnlineTestMerkezi.com


C )


OnlineTestMerkezi.com


D )


OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?
Doğru Cevap: "C" Geri vites lambaları
Soru Açıklaması
47.
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

OnlineTestMerkezi.com
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
48.
Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?
Doğru Cevap: "B" Vites kutusu
Soru Açıklaması
49.
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Kalp çalıştığında
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur?
Doğru Cevap: "D" Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 4

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 4 , geçmiş aylarda yapılmış elektronik ehliyet sınavı ve ile klasik sınavlarda çıkmış sorulardan derlenerek özel olarak hazırlanmıştır. Her bir sınavda Trafik, Motor, İlk yardım ve Trafik adabı soruları yer alıyor. Sınavdan en az 70 puan almanız gerekiyor.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 3 Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 2 Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 1 Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Ağustos Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Nisan Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Şubat Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Aralık Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Ekim Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Temmuz Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Mayıs Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Şubat Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 1.042
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2018-2019 AÖL 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 (115) Sınavı

Yayın Tarihi: 7 Mart 2019 - Son Güncelleme : 7 Mart 2019