logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
1.
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Doğru Cevap: "D" Güney
Soru Açıklaması
2.
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
Soru Açıklaması
3.
Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Silindir kapak contasında kaçak vardır.
Soru Açıklaması
4.
Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
Soru Açıklaması
5.
Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Motor ile vites kutusu arasında
Soru Açıklaması
6.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Aks
Soru Açıklaması
7.
Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" Kaput açılmadan, yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür.
Soru Açıklaması
8.
Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "C" Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Hava Yastığı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Öksürmesi engellenir
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
11.
Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
Soru Açıklaması
12.
Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
Doğru Cevap: "C" Farkındalık kazanmış
Soru Açıklaması
13.
I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Kayıt ve tescilinin onaylanması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri takmak
Soru Açıklaması
16.
Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Doğru Cevap: "A" Organ nakil araçları
Soru Açıklaması
18.
Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte  85 kilometredir?
Doğru Cevap: "C" Kamyon
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

A )
e-ehliyet deneme sınavı
B )
C )
D )


Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Doğru Cevap: "D" 3 numaralı şeridi
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
21.
Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru Açıklaması
22.
Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Parçalı yaralar
Soru Açıklaması
23.
“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Dolaşım sistemi
Soru Açıklaması
24.
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
Doğru Cevap: "C" 12-20
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "D" Kanama varsa şoka karşı önlem almak
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
Doğru Cevap: "A" Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
Soru Açıklaması
27.
Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
Soru Açıklaması
28.
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Koma pozisyonu
Soru Açıklaması
29.
Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?
Doğru Cevap: "B" Karbonmonoksit
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
31.
Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler.

Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Alper'in
Soru Açıklaması
32.
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Doğru Cevap: "C" Motosiklet
Soru Açıklaması
33.
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "A" Harekete hazırlanmasını
Soru Açıklaması
34.
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Doğru Cevap: "B" Dönel kavşak yaklaşımını
Soru Açıklaması
35.
B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" M
Soru Açıklaması
36.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Tehlikeli madde taşıyan taşıt
Soru Açıklaması
37.
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Doğru Cevap: "C" Devlet yolu
Soru Açıklaması
38.
Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "A" Birey hakkı
Soru Açıklaması
39.
“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Soru Açıklaması
40.
Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
41.
Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
Soru Açıklaması
İlk yardım müdahalesi yapılırken, ilk yardımcının kendi hayatını da tehlikeye atmaması esastır. O yüzden her ihtimale karşı önce kontağı kapatmalı, sonra kazazedeyi araç içerisinden çıkararak oradan uzaklaşılması doğru bir yaklaşımdır.
42.
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Yolcu indirirken beklemek
Soru Açıklaması
43.
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

Doğru Cevap: "D" Ambulans
Soru Açıklaması
44.
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
45.
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
Doğru Cevap: "A" Renk körlüğü
Soru Açıklaması
46.
Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru Açıklaması
47.
Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "D" 1 nolu araca yol vermeli
Soru Açıklaması
48.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Sağa yanaş ve dur
Soru Açıklaması
49.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "A" 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
Soru Açıklaması
50.
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 

Doğru Cevap: "D" I , II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 2

Elektronik ehliyet sınavı denemeleri, çıkmış sorulardan derlenerek özel olarak hazırlanmıştır. Her bir sınavda Trafik, Motor, İlk yardım ve Trafik adabı soruları yer alıyor. Sınavdan en az 70 puan almanız gerekiyor.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 1 Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Ağustos Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Nisan Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Şubat Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Aralık Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Ekim Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Temmuz Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Mayıs Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Şubat Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 2.323
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2016 Şubat Ehliyet Sınavı İlk Yardım Testi Soruları

Yayın Tarihi: 7 Ocak 2019 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019