logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
1.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ayak bileğinde çıkık olan
Soru Açıklaması


Çok sayıda yaralının kazalarda öncelik belirlenirken kazazedenin durumunu göz önünde bulundurulmalıdır. İlk üç seçenekte hayati durum söz konusu iken son seçenekte "Ayak bileğinde çıkık olan" kazazede diğerlerine göre en son müdahale edilmelidir.


2.
110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 55
Soru Açıklaması
Takip mesafesi hesaplanırken mevcut hız ikiye bölünür. Soruda 110 KM/Saat hızla seyrine devam eden bir araç için takip mesafesi 110/2=55 Km/Saattir.
3.
Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kavrama-Vites kutusu-Şaft-Diferansiyel-Aks
Soru Açıklaması
4.

  •  İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.

  • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.


Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
Doğru Cevap: "A" Sarı
Soru Açıklaması
5.
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

e-ehliyet deneme sınavı
Doğru Cevap: "A" 5 numaralı aracın geçmesini
Soru Açıklaması
6.
Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
Soru Açıklaması
7.
Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
Doğru Cevap: "A"  Marş motorunun kablo bağlantılarında
Soru Açıklaması
8.
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Soru Açıklaması
112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?


-Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı,
-112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli,
-Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli,
-Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli,
-Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalı,
-Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli,
-Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli,
-112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

9.
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

e-ehliyet deneme sınavı
Doğru Cevap: "C"  Geniş kavisle dönülmesi
Soru Açıklaması
10.
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
11.
Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "D" Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması
Soru Açıklaması
12.
Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?
Doğru Cevap: "A" Yakıt filtresi
Soru Açıklaması
13.
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Taşıt Yolu (Kaplama)
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C"  Yara üzerinin pamukla kapatılması
Soru Açıklaması
Yarayı mikroplara karşı korumak isteyen bir ilk yardımcı, yaranın üzerini pamukla değil, sargı beziyle kapatmalıdır.
15.
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Trafik adabı
Soru Açıklaması
16.
I- İlk Yardım Bilgisi

II- Trafik ve Çevre Bilgisi

III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

IV- Trafik Adabı

Yukarıdakilerden hangileri, sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir?
Doğru Cevap: "D" I , II , III ve IV
Soru Açıklaması
Ehliyet sınavında 4 alandan soru sorulmaktadır. 


I- İlk Yardım Bilgisi

II- Trafik ve Çevre Bilgisi

III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

IV- Trafik Adabı

Adaylar en çok ilk yardım alanında zorlanmaktadır.

17.
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Doğru Cevap: "D" Sıkıştırma zamanı
Soru Açıklaması
18.
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sırtüstü yatış
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

e-ehliyet deneme sınavı
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru Açıklaması
20.
Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
Doğru Cevap: "B" Nefes vermesini
Soru Açıklaması
Bu yöntem ile solunumuz problemi yaşayan kazazedeye alışılmış suni solunum yönteminden farklı bir yöntem(Holger-Nielsen) uygulanır. Bu yöntemin uygulanmasında ki esas neden kazazedenin ağız veya burun bölgesinde meydana gelen kanamalar sonucu solunum yapmasının zorlaşması olarak gösterilebilir. Sırttan bastırma ile kazazedenin nefes vermesi, direksekten kaldırma ile nefes alması sağlanır. Bu durumda doğru cevap B şıkkı "Nefes vermesini" olmalıdır.

e-ehliyet deneme sınavı
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
21.
Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
Soru Açıklaması
Şişlik ve ağrı durumlarında söz konusu bölgeye soğuk uygulama yapılır. Doğru cevap C seçeneğidir. Diğer seçeneklerde verilen ifadeler yanlıştır.
22.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

e-ehliyet deneme sınavı
Doğru Cevap: "A" Motor devir sayısını
Soru Açıklaması
Şekildeki gösterge motorun 1 dakikadaki dönüş sayısını gösterir. Araçlar devrini aldıktan sonra vites yükseltilir. Aracı sürerken bu kısımdan devrine bakılabilir.
23.
Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
24.
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Soru Açıklaması
Sürücü belgesiz araç kullanan kişilere para cezası verilir. Eğer aracı süren aracın sahibiyse ekstra bir ceza verilmez. Ama aracı süren kişi aracın sahibi değilse plaka üzerinden araç sahibine de ceza kesilir. Aynı zamanda araç trafikten men edilir.
25.
I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır?
Doğru Cevap: "D"  I - II - III
Soru Açıklaması
26.
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "C" Yakıt tüketiminin artmasına
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru Açıklaması
28.
Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

e-ehliyet deneme sınavı
Doğru Cevap: "A" Kasık
Soru Açıklaması
29.
Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 10 km/saat daha az
Soru Açıklaması
30.
Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
31.
I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
32.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

e-ehliyet deneme sınavı
Doğru Cevap: "B" 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
Soru Açıklaması
33.

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?A)


B)
e-ehliyet deneme sınavı

C)


D)
 

Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
34.
Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
Soru Açıklaması
35.
Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

e-ehliyet deneme sınavı
Doğru Cevap: "B" Ana yol - Tali yol
Soru Açıklaması
36.
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
Doğru Cevap: "D" Yağ göstergesinden
Soru Açıklaması
37.
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
38.
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru Açıklaması
39.
“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim ___________ ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Trafik adabı
Soru Açıklaması
40.
Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?
Doğru Cevap: "D" 30-60-90
Soru Açıklaması
"Kırmızı ışık" kuralına uymayanlara (47/1-b) 235 TL idari para cezası kesilir.

Ayrıca:

*Bir yıl içinde;

- 3 defa ihlali halinde sürücü belgesi 30 gün

- 6 defa ihlali halinde sürücü belgesi 45 gün

- 9 defa ihlali halinde sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alınır.

1 yıl içinde 2 ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanların belgesinin iadesi için;

- psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanın muayenesi gerekmektedir.

- trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması gerekmektedir.

Doğru cevap D şıkkıdır. 30-60-90
logo
Elektronik Ehliyet Sınavı Deneme Soruları
Online Test Merkezi
41.
• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Trafik adabının
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Kazazede de kızarıklık var mı?
Soru Açıklaması
Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:


A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B. Solunumun değerlendirilmesi(Bak-Dinle-Hisset)
C. Dolaşımın sağlanması (Kalp masajının yapılması)
Kızarıklık ilk yardımın ABC'si olarak değerlendirilmez. İlk yardımın ABC'si en temel hayati değişken olan bilinç, solunum ve dolaşım ile ilgilidir.

44.
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Takip mesafesini artırmalı
Soru Açıklaması
Şekildeki trafik işareti, yolun hemen bitiminde gevşek malzemenin olduğunu bildirir. Örneğin kum, mıcır gibi. Araç sürücüsü aracını sürerken aracın bir lastiğini banket kısmındaki gevşek malzemeye doğru taşırırsa tehlike oluşturabilir. Bu durumda öndeki araçla olan mesafesini artırması gerekir. Bun nedenle doğru cevap:"Takip mesafesini artırmalı" olacaktır.
45.
Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sorumluluk
Soru Açıklaması
46.
Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 25
Soru Açıklaması
47.
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

A)

B)

C)

D)
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
48.
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

e-ehliyet deneme sınavı
Doğru Cevap: "C" Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
49.
Motorun soğutma sisteminde kullanılan __________  donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" antifriz
Soru Açıklaması
50.
Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Yavaşlama şeridini
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 1

Elektronik ehliyet sınavı denemeleri, çıkmış sorulardan derlenerek özel olarak hazırlanmıştır. Her bir sınavda Trafik, Motor, İlk yardım ve Trafik adabı soruları yer alıyor. Sınavdan en az 70 puan almanız gerekiyor.

E-Ehliyet Deneme Sınavı – 2 Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Ağustos Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Nisan Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2018 Şubat Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Aralık Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Ekim Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Temmuz Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Mayıs Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Şubat Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 1.846
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2017 Temmuz Ehliyet Sınavı Trafik Soruları Testi

Yayın Tarihi: 5 Ocak 2019 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019