logo
Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Tüm Çöz
Online Test Merkezi
1.


Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "D" İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Soru Açıklaması
2.


Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak ____________________  değerlendirmesi yapılır.


Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 


Doğru Cevap: "B" bilinç durumu
Soru Açıklaması
3.

I. El freninin çekilmesi


II. Kontağın kapatılması


III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması


Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
4.

• Bir el alına yerleştirilir.


• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.


• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.


Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Baş geri-çene yukarı pozisyonu
Soru Açıklaması
5.


Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
6.


Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Tam tıkanma yaşadığında
Soru Açıklaması
7.


Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
Soru Açıklaması
8.


Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
Soru Açıklaması
9.


Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
Soru Açıklaması
10.


Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "D" Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
logo
Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Tüm Çöz
Online Test Merkezi
11.


Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bayılma
Soru Açıklaması
12.


Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
13.


Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Doğru Cevap: "B" Motor
Soru Açıklaması
14.


Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
Doğru Cevap: "A" Benzin
Soru Açıklaması
15.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?


Doğru Cevap: "C" Soğutma suyu sıcaklığını
Soru Açıklaması
16.


Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Doğru Cevap: "D" Düzensiz, tekleyerek
Soru Açıklaması
17.


Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Antifriz
Soru Açıklaması
18.


Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "A" Araç bir tarafa çeker.
Soru Açıklaması
19.


Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
Doğru Cevap: "C" Kısa devre olduğunda sistemi korumak
Soru Açıklaması
20.


Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru Açıklaması
logo
Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Tüm Çöz
Online Test Merkezi
21.


Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru Açıklaması
22.


Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru Açıklaması
23.


Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Doğru Cevap: "B" Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Soru Açıklaması
24.


Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
Soru Açıklaması
25.


Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Diğergamlık
Soru Açıklaması
26.


Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Dikkatin dağılması
Soru Açıklaması
27.

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi


II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması


III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması


IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi


Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması
28.


Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru Açıklaması
29.


Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
Doğru Cevap: "D" Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
30.


Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Durak
Soru Açıklaması
logo
Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Tüm Çöz
Online Test Merkezi
31.


Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?


A)

B)

C)

D)


Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
32.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


Doğru Cevap: "C" Öndeki aracı geçmemelidir.
Soru Açıklaması
33.Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A)

B)

C)

D)


Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
34.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?


A)

B)

C)

D)
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
35.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


Doğru Cevap: "D" Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru Açıklaması
36.


Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Soru Açıklaması
37.


Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması
38.


Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru Açıklaması
39.

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?


Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
40.

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Soru Açıklaması
logo
Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Tüm Çöz
Online Test Merkezi
41.

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


Doğru Cevap: "B" 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
42.


Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru Açıklaması
43.

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?


Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
44.


Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Doğru Cevap: "A" Birkaç defa selektör yaparak
Soru Açıklaması
45.

I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi


II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması


III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması


Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
46.


Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Soru Açıklaması
47.

I. Reflektör


II. İlk yardım çantası


III. Yangın söndürme cihazı


Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
48.


Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir meslek sahibi olmak
Soru Açıklaması
49.

• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.


• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Doğru Cevap: "B" Y - D
Soru Açıklaması
50.


Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018 Şubat Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Aralık Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Ekim Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Temmuz Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Mayıs Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

2017 Şubat Ehliyet Sınavı Soruları Testini Çözmek İçin Tıklayınız.

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 312
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  4 Ağustos Ehliyet sınav sonuçları Açıklandı

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019