logo
2018-2019 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 (115) AÖL Sınavı
Online Test Merkezi
1.
Kur’an-ı Kerim’de zerre kadar hayır yapanın mükâfatını, zerre kadar kötülük yapanın da cezasını ahirette göreceği belirtilir.

Bu metinde aşağıdaki mesajlardan hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Her davranışın bir karşılığının olduğu bilinmelidir.
Soru Açıklaması
2.
Sözlükte “iki şey arasındaki perde, engel” anlamına gelir, ölümden sonra başlayıp mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatını ifade eder.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Berzah
Soru Açıklaması
3.
“Yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; her insan dünyada neleri yaptığını ve neleri yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?”

(İnfitâr suresi, 1-6. ayetler)

 

Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Kıyametin zamanını yalnızca Allah bilmektedir.
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber vefat eden bir kişinin cenazesine katılmanın, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından olduğunu belirtmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Müslümanın ölen bir Müslümana karşı sorumlulukları vardır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki ayetlerin hangisinde ba’s olayından bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" “O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, kabirlerden çıkış günüdür.” (Kâf suresi, 42. ayet)
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de cennet için kullanılan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vâkıa
Soru Açıklaması
7.
Tekfin kavramı cenaze ile ilgili aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kefenlenmesini
Soru Açıklaması
8.
“Hakka yürümek” deyimi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Ölüm
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hayatlarının bir ecel ile sınırlandırılabilmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’in münafıklık göstergesi olarak ifade ettiği davranışlar arasındadır?
Doğru Cevap: "B" Sözünde durmamak
Soru Açıklaması
logo
2018-2019 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 (115) AÖL Sınavı
Online Test Merkezi
11.
“Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.”

(Kalem suresi, 4. ayet)

Bu ayette Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Güzel ahlakı şahsında somutlaştırmıştır.
Soru Açıklaması
12.
“Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile…”

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Bu ayette Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Merhameti
Soru Açıklaması
13.
Hz. Ayşe şöyle anlatır: “Allah Resulü, evinde herhangi bir insan gibi davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu.

Bu metinde Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Mütevazılığı
Soru Açıklaması
14.
“Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları ola- maz. Allah’ın ve Resulü’nün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.”

(Ahzâb suresi, 36. ayet)

Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi görevi öne çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tesri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i sitte arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Tirmizî’nin Sünen’i
Soru Açıklaması
16.
Allah için kullanıldığında Allah’ın kusursuz yaratıcılığını ve kullarına karşı cömertliğini ifade eder. İnsan için kullanıldığında ise kulun Allah’a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat ile bunların sonucunda oluşacak iyi davranışları kapsar.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İhsan
Soru Açıklaması
17.
O, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın yoludur. Dikkat edin sonunda bütün işler Allah’a döner.

(Şûrâ suresi, 53. ayet)

 

Bu ayette altı çizili bölümde işaret edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sırat-ı müstakîm
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hidayet kavramının zıddını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Dalâlet
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ayetlerin hangisinde iman ve salih amel arasındaki ilişki vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" “İman edip salih ameller işleyenlere gelince insanların en hayırlısı onlardır… Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır...” (Beyyine suresi, 7-8. ayetler)
Soru Açıklaması
20.
“Cihat” kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Maddi mücadele ile sınırlıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018-2019 AÖL 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 (115) Sınavı

 

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 285
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Açık Öğretim Lisesi Kimya 2 Ders Kitabı

Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2019 - Son Güncelleme : 8 Mayıs 2019