logo
2018-2019 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (112) AÖL Sınavı
Online Test Merkezi
1.
“Güzel, çirkin” kavramları hangi değerleri ifade etmek için kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Sanatsal
Soru Açıklaması
2.
Müminler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır.

Bu hadiste aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Birlik ve Beraberlik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde uygun görülen örf ve âdetlerdendir?
Doğru Cevap: "B" İftar davetleri vermek
Soru Açıklaması
4.
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.”

(Tevbe suresi, 119. ayet)

Bu ayette aşağıdaki değerlerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Dürüstlük
Soru Açıklaması
5.
Huneyn Savaşı’nda Hevazinlilerin kurduğu pusu İslam ordusunun öncü kuvvetlerinin bozulmasına  ve geri çekilmesine sebep oldu. Bu durum tüm orduyu etkiledi. Hz. Peygamber ise soğukkanlılığını koruyarak yerinde kaldı. Hz. Peygamber’in bu gayreti sonunda Müslümanlar  tekrar onun etrafında toplandılar  ve düşmanı bozguna uğrattılar.

Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Şecaati
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki örf ve âdetlerden hangisinin oluşmasında dinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Kına gecesi düzenlemek
Soru Açıklaması
7.
“Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez...”

(İsrâ suresi, 15. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Sorumluluk
Soru Açıklaması
8.
“Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, hayâlarından dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar arsızca istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.”

(Bakara suresi, 273. ayet)

Bu ayette ihtiyaç sahipleri hangi özelliğinden dolayı övülmektedir?
Doğru Cevap: "C" İffetli olmaları
Soru Açıklaması

  1. A)

  2. B)

  3. C)

  4. D)

9.

  • Dîvân-ı Hikmet

  • Kutadgu Bilig

  • Dîvânu Lugâti’t-Türk


Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerin müelliflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mevlânâ Celâleddin Rûmi
Soru Açıklaması
10.
Medine-i Münevvere’nin önceki ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yesrib
Soru Açıklaması
logo
2018-2019 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (112) AÖL Sınavı
Online Test Merkezi
11.
“Kubbetü’s Sahra” aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kudüs
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi Filistin’de doğmuştur?
Doğru Cevap: "A" İmam Şâfii
Soru Açıklaması
13.
Kudüs’ün 1187 yılında Selahaddin-i Eyyubi tarafından haçlı işgalinden kurtarıldığı savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hıttin
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Şam bölgesi olarak isimlendirilen yerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Buhara
Soru Açıklaması
15.
Süleymaniye Külliyesi’nin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mimar Sinan
Soru Açıklaması
16.
Anadolu’nun hilafetin merkezi olmasını sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yavuz Sultan Selim
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Endülüs’te yetişen âlimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İbn-i Sina
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki tarihlerden hangisi Dört Halife Dönemi’ni kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "B" 632-661
Soru Açıklaması
19.
“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurât suresi, 13. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?
Doğru Cevap: "C" Eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır.
Soru Açıklaması
20.
İslam’ı kabul eden, yaşayan toplumların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi kazanımların tümüdür.

Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İslam medeniyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018-2019 AÖL 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (112) Sınavı

Bu test Açık Öğretim Liseleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersi sorularını içermektedir.

 

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 266
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Açık Öğretim Lisesi İngilizce 2 Ders Kitabı

Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2019 - Son Güncelleme : 8 Mayıs 2019