logo
2018-2019 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 (111) AÖL Sınavı
Online Test Merkezi
1.
Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne ara- sında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür.

Bu tanım aşağıdaki bilimlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Felsefe
Soru Açıklaması
2.
Bilginin kaynağı hakkında “Sadece duyu organlarıyla elde edilen tecrübi bilgiler vardır.” görüşünü benimseyen akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Deneyciler
Soru Açıklaması
3.

  • Gerçek olan, deneyle varlığı kanıtlanmış olandır.  • Metafiziksel ve dinî her türlü açıklama gerçeklikle uyuşmaz.  • Duyusal alanın ötesinde bulunan bir dünyaya ait görüşler kabul edilemez.


Bu görüşler aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Pozitivizm
Soru Açıklaması
4.

  • Kendisi sayesinde hak ile batıl bilinir.  • Allah’ın yarattığı ruhani bir cevherdir.  • Eşyanın güzellik, çirkinlik, kemâl, eksiklik gibi sıfatlarını bilmeye yarayan melekedir.


Farklı İslam âlimlerince tanımı verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Akıl
Soru Açıklaması
5.
Tasavvufta aşağıdakilerden hangisi yoluyla elde edilen bilgi “keşif” olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" İlham
Soru Açıklaması
6.
Öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi destekleyen ol, beşincisi olma, helâk olursun!

Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste verilen mesajın konusundan farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Fakir bir aileye yiyecek yardımında bulunmak
Soru Açıklaması
7.
Dinî literatürde “Allah’ın varlığını reddeden, İslam dininin temel esaslarına inanmayan, Kur’an-ı Kerim ayetlerini inkâr eden kimse” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Kâfir
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın izin verdiği davranışlardandır?
Doğru Cevap: "D" Bilgiyi insanlığın faydasına sunmak
Soru Açıklaması
9.
“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed O’nun elçisidir.
Soru Açıklaması
10.
“Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti…”   (Beyyine suresi, 5. ayet)

Bu ayetteki din kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teslimiyet
Soru Açıklaması
logo
2018-2019 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 (111) AÖL Sınavı
Online Test Merkezi
11.
Din, tarih boyu insanla birlikte var olmuş, her yerde ve her zaman varlığını da devam ettirmiştir. İnsanlık tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gidilsin, dinî inançlardan yoksun bir topluma rastlanmamaktadır.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "D" Din, toplum hayatının önemli bir olgusudur.
Soru Açıklaması
12.
‘‘Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.”

(Tevbe suresi, 32-33. ayetler)

 

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Hak dine inananlar kâfirlere ve müşriklere sabrederler.
Soru Açıklaması
13.
“Allah’ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkânları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?”

(Lokmân suresi, 20. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Allah kullarının ibadet etmesinden razıdır.
Soru Açıklaması
14.
Bir kişinin Allah’ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü kabul ederek bunu kalp ile tasdik, dil ile söylemesidir.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İman
Soru Açıklaması
15.
Allah’ın “bütün canlılara hayat vermesi” aşağıdaki isimlerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Hayy
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi farz-ı ayn ibadetlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Ramazan orucunu tutmak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki namazlardan hangisinin sünneti “gayri müekkede”dir?
Doğru Cevap: "C" İkindi
Soru Açıklaması
18.
Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

Bu hadiste önemi vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Niyet
Soru Açıklaması
19.
“Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”

(Ankebût suresi, 45. ayet.)

 

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "B" İbadetler ahlakı güzelleştirir
Soru Açıklaması
20.
Sözlükte “samimiyet, içtenlik, karşı- lıksız sevgi, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İhlas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018-2019 AÖL 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 (111) Sınavı

Bu test Açık Öğretim Liseleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 dersi sorularını içermektedir.

 

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 245
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2018 Nisan Ehliyet Sınavı İlk Yardım Testi Soruları

Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2019 - Son Güncelleme : 8 Mayıs 2019