logo
2018-2019 1.Dönem Seçmeli Tarih 2 (136) Sınavı AÖL
1.
Aşağıdakilerden hangisinin yaydığı fikir akımları imparatorlukların yıkılmasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Fransız İhtilali
Soru Açıklaması
2.
1830 ihtilalleri ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
3.
Serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim olarak bilinir. Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan bir üretim sistemidir ayrıca üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan üretimle tüketimin pazar tarafından dengelendiği bir ekonomik sistemdir.

Hakkında bilgi verilen ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kapitalizm
Soru Açıklaması
4.
Nizam-ı Cedit Ordusu hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" III. Selim
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde Mehterhâne kaldırılarak yerine Mızıka-i Hümâyun kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" II. Mahmut
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi nüfusun bir ülkede artmasının o ülkeye sağlayacağı avantajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kişi başına düşen millî gelirin düşmesi
Soru Açıklaması
7.
II. Mahmut zamanında âyanlarla imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sened-i İttifak
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda girdiği savaşların çoğunda yenilmesi hangi alanda ıslahat yapılmasını gerekli kılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Askeri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer alan maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı verilecektir.
Soru Açıklaması
10.
I. ve II. Meşrutiyet hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" II. Abdülhamit
Soru Açıklaması
logo
2018-2019 1.Dönem Seçmeli Tarih 2 (136) Sınavı AÖL
11.
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Üretim ve satış aynı mekânda gerçekleşmektedir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı pazarlarının büyük oranda yabancıların denetimine geçmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vergileri Toplamak
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti’nde sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek için aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi açılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sanayi Mektepleri
Soru Açıklaması
15.
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 93 Harbi
Soru Açıklaması
16.
Türkleri Balkanlardan atmak, Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek  amacıyla panslavist politika izleyen  devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rusya
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti göçler sonrası yaşanan sorunları çözmek için aşağıdaki kanunlardan hangisini yayımlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Muhacirun Kanunnamesi
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk resmî gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Takvim-i Vekayî
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ulus devletlerin kurulması
Soru Açıklaması
20.
Modern şehirler aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sanayi Inkılabı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018-2019 AÖL 1.Dönem Seçmeli Tarih 2 (136) Sınavı

 

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 465
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2018 Şubat Ehliyet Sınavı İlk Yardım Testi Soruları

Yayın Tarihi: 30 Aralık 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019