logo
2018-2019 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (112) Sınavı AÖL
Online Test Merkezi
1.
“Bir toplumda benimsenmiş veya yaşatılmakta olan her türlü düşünce, kural ve uygulamalar” genel olarak aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Değer
Soru Açıklaması
2.
İslam dini,  akrabalar  ve komşuların birbirlerini görüp gözetmelerini ister. Aynı Allah’a inanan, ibadet için aynı kıbleye yönelen Müslümanları farklı topluluklar gibi değil de bir bütün olarak görür.

Bu metinde verilen mesajı aşağıdaki hadislerden hangisi desteklemektedir?
Doğru Cevap: "C" Müminler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin onaylamadığı örf ve âdetlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Türbelere çaput bağlama
Soru Açıklaması
4.
Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.

Bu hadise göre ailelerin  çocuklarına öncelikle kazandırması gereken değerler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahlakî
Soru Açıklaması
5.
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.” (Tövbe suresi, 119. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Arkadaş seçiminin
Soru Açıklaması
6.
“İlim ve akılla gerçeği bulma, derin anlayış sahibi olma, dinin inceliklerini bilme, her şeyi yerli yerine koyma” anlamlarında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hikmet
Soru Açıklaması
7.
 “Gerçek şu ki, inkâr edenler ve zul- medenler, Allah onları bağışlayacak değildir, onları bir yola da iletecek değildir.” (Nisâ suresi, 168. ayet)

Bu ayette  aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Adaletli olmak
Soru Açıklaması
8.
Sahabeler anlaşmazlığa düştükleri konularda Hz. Peygamber’i hakem tayin etmişlerdir. O’nun verdiği kararlardan rahatsızlık duymamışlardır.

Bu metin Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Adaletine
Soru Açıklaması
9.
 “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor …”(Nisâ suresi, 58. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Liyakat - Adalet
Soru Açıklaması
10.
Kişinin dinini, vatanını, milletini ve namusunu  korumak için fedakârca mücadele etmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Secaat
Soru Açıklaması
logo
2018-2019 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (112) Sınavı AÖL
Online Test Merkezi
11.
“Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki kavramlardan hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "A" Mağfiret
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi medeniyet yerine kullanılan bir kavramdır?
Doğru Cevap: "C" Uygarlık
Soru Açıklaması
13.
İslam medeniyeti  tüm birimleri ile en parlak zamanını  hangi dönemde yaşamıştır?
Doğru Cevap: "D" Osmanlılar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin öncülük ettiği alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Heykelcilik
Soru Açıklaması
15.
Avrupa’da İslam medeniyetinin izlerini taşıyan ve Müslümanların gönül coğrafyasında yer alan  bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Endülüs
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kudüs’ü haçlı işgalinden kurtarmıştır?
Doğru Cevap: "B" Selahattin Eyyubi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Türkçe yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Dîvân-ı Hikmet
Soru Açıklaması
18.
İspanya kapılarını Müslümanlara açan komutan kimdir?
Doğru Cevap: "B" Tarık b. Ziyad
Soru Açıklaması
19.
Mekke, Medine ve Taif’i de kapsayan bölgeye verilen isim hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hicaz
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı padişahlarının kendileri için “Mekke ve Medine’nin hizmetkarı” anlamında kullandıkları sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hâdimü’l-Harameyn
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018-2019 AÖL 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (112) Sınavı

 

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 463
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Açık Öğretim Lisesi Matematik 3-4 Ders Kitabı

Yayın Tarihi: 29 Aralık 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019