logo
2018-2019 2.Dönem Türkçe 5 (550) AÖL Sınavı
Online Test Merkezi
1.
“Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamak, kavramak” anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bunu okuduğunda ne demek istediğimi göreceksin.
Soru Açıklaması
2.
Bahçedeki ağaçların arası çok sık.
Temizlik bezinin suyunu iyice sık.

Bu cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eş seslilik (Sesteşlik)
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Daha rahat çalışabilmek için kütüphaneye gittim.
Soru Açıklaması
4.
(1) Bu oyunda tek yapılması gereken heykel gibi donup kalmak yani hiç hareket etmemek.

(2) Müzik durduğunda eğer kollar havaya kaldırılmış veya bacaklar iki yana açılmışsa müzik başlayana kadar kıpırdamadan öylece kalınır.

(3) Bu oyun, çocukların işitsel dikkatlerini geliştiriyor.

(4) Ayrıca kendilerini kontrol etme becerilerini destekleyerek denge ve beden koordinasyonuna katkı sağlıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
5.
Albatros, biraz uçtuktan sonra gücünün azaldığını fark etmiş.

Bu cümledeki altı çizili sözcük aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verir?
Doğru Cevap: "D" Ne zaman?
Soru Açıklaması
6.
Kardeşim, bir şey isterse derhâl yerine gelsin isterdi. Eğer bir şey istediği anda gerçekleşmezse çok büyük hayal kırıklığına uğrar ve sakinleşmekte çok zorlanırdı.

Bu metinde sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Sabırsız
Soru Açıklaması
7.
(1) Yazı, ağızdan çıkan seslerin; gözle görülebilen veya dokunulabilen simgeler hâline dönüştürülmesidir.

(2) İnsanlığın gelişiminde en önemli paylardan biri de yazıya aittir.

(3) Yazı sayesinde unutmak istemediklerimizi, deneyimlerimizi ve bilgilerimizi kaydeder; öğrenmek isteyenlere aktarırız.

(4) Sevdiklerimize ulaşmak, söyleyeceklerimizi iletmek için de yazıyı kullanırız.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tanım yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
8.
(1) Buz pateni, buz üzerinde kayılarak yapılır.

(2) Bu sporda kullanılan patenlerin altında tekerlek yerine ince, uzun, çelik bir parça vardır.

(3) Kayarken denge kontrolü çok önemlidir.

(4) Bu parça, keskin yüzeyi sayesinde buz üzerinde hareket etmeyi kolaylaştırır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
9.
Bazen sağlık sorunları nedeniyle vücuda dışarıdan kan verilmesi yani kan nakli yapılması gerekebilir.
Nakil işleminin yapılabilmesi için nakledilecek kan, belirli kontrollerden geçirilir. Bu kontrollerde çeşitli
hastalıkların olup olmadığına bakılır ve kan grubu belirlenir. Eğer kan, bu testlerden başarıyla geçerse ve nakil yapılacak kişinin kan grubuyla uyumluysa nakledilir.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kan nakli
Soru Açıklaması
10.
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülen biyo- lojik çeşitliliğin belirlenmesi çalışmaları sırasında, İstanbul’da Allium soğanlı bitki cinsinden yeni bir tür keşfedildi. Türkiye’de bu bitki cinsinin iki yüz kadar türü doğal olarak yetişiyor. Bilimsel olarak tanımlaması yapılan türe İstanbul soğanı (Allium İstanbulenese) adı verildi.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Haber metni
Soru Açıklaması
logo
2018-2019 2.Dönem Türkçe 5 (550) AÖL Sınavı
Online Test Merkezi
11.
(1) Burası Alplerin manzarasının karşısında, Kara Orman dağlarındaki bir kulübe.

(2) Bu iki katlı ahşap kulübenin üst katında iki oda ve bir teras bulunuyor.

(3) Kulübenin arka tarafında bir orman, ormanın yanı başında bir pınar var.

(4) Ormanın beni benden alan kokusunu içime çekiyor, pınarın sesiyle huzur buluyorum.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
12.
Yattığı yerden gözünü bir saniye olsun gökyüzünden ayırmıyormuş. Aklı fikri gökyüzündeki yıldızlardaymış. Şarkı söylemeye başlamış yıldızlara. Şarkıyı söylerken kendi sesinden ürkmüş. “Bu cırtlak ses benim mi?” demiş şaşkınlıkla.

Bu metinde aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İşitme
Soru Açıklaması
13.
(1) Ben uçurtmamı hemen uçurmaya başladım.

(2) Gökyüzünde küçük bir nokta olduğu an uçurtmanın ipi kopuverdi.

(3) Kardeşimle uçurtmalarımızı alıp rüzgârı eksik olmayan boş tarlaya gittik.

(4) Uçurtmam yükselirken ben ipine asıldıkça kuy- ruğunu tatlı tatlı sallıyordu.

Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 3-1-4-2
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayali bir ögeye yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Oltamla gökyüzündeki en büyük bulutu yakaladım.
Soru Açıklaması
15.
OnlineTestMerkezi.com

Bu karikatürün konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gürültü kirliliği
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ünlü daralmasına uğramıştır?

(1) Herkes yerini alsın, gösteri başlıyor.

(2) Ağaçtaki meyveleri gördün mü?

(3) Hafta sonu oğlumla balık tutmaya gittik.

(4) Her şeyden önce sağlığımı düşünmeliyim.

 

 

 

 

 

 

 

 
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır?

(1) İlerideki yoldan sağa dönmelisin.

(2) Bugün annesinin ördüğü kazağı giymiş.

(3) Parktaki çocuklar saklambaç oynuyordu.

(4) Odasına büyük bir kitaplık yaptırmış.
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük herhangi bir ek almamıştır?

(1) Kardeşime duyduğum sevgi o kadar büyük ki!

(2) Yarın pazara birlikte gidelim benim de alacaklarım var.

(3) Bana bir kâğıt uzatarak adresimi yazmamı istedi.

(4) Programda en çok senin konuşmanı beğendim.
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
19.
“Cuma günü düzenleyeceğimiz sergiye Kaymakam Erol Bey’i de davet ettik.” cümlesinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki kurallardan  hangisi örneklenmektedir?

 
Doğru Cevap: "B" Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
Soru Açıklaması
20.
Aydın-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı.

Bu cümlede kısa çizginin (-) kullanım amacıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" “Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e” anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018-2019 2.Dönem AÖL Türkçe 5 (550) Sınavı

Bu Test 6 – 7 Nisan 2019 Tarihinde düzenlenen 2018-2019 Açıköğretim Lisesi 2.Dönem 1.Oturum Sınavında yer alan 550 Ders Kodlu Türkçe 5 Dersinde sorulmuş soruları içermektedir.

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 321
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Açık Öğretim Lisesi Tarih 2 Ders Kitabı

Yayın Tarihi: 18 Nisan 2019 - Son Güncelleme : 18 Nisan 2019