logo
Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları Tüm Çöz
Online Test Merkezi
1.
Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?


Doğru Cevap: "C" Temel yaşam desteği
Soru Açıklaması
2.


Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
Doğru Cevap: "D" Boşaltım sistemi
Soru Açıklaması
3.


Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
Doğru Cevap: "A" Göz bebeklerinin genişlemesi
Soru Açıklaması
4.


Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.
Soru Açıklaması
5.


Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
Doğru Cevap: "B" Heimlich manevrası
Soru Açıklaması
6.


Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "C" Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
Soru Açıklaması
7.
I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması
Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
Doğru Cevap: "D" I , II ve III
Soru Açıklaması
8.
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
Doğru Cevap: "A" Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
Soru Açıklaması
9.


Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "C" Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi
Soru Açıklaması
10.

• Uzun süreli bilinç kaybıdır.
• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.


Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
logo
Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları Tüm Çöz
Online Test Merkezi
11.


Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Yarı oturur pozisyon verilmesi
Soru Açıklaması
12.
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
Doğru Cevap: "B" Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
Soru Açıklaması
13.

Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.


Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "B" I. yanlış, II. doğru
Soru Açıklaması
14.


Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "C" Yardımlaşma
Soru Açıklaması
15.

Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.


Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

Doğru Cevap: "A" Sabır
Soru Açıklaması
16.


Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
Soru Açıklaması
17.


Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
Doğru Cevap: "B" Beden dilinin
Soru Açıklaması
18.


Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
Soru Açıklaması
19.


Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
Doğru Cevap: "A" Şaft
Soru Açıklaması
20.


Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Marş zamanı
Soru Açıklaması
logo
Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları Tüm Çöz
Online Test Merkezi
21.


Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
Doğru Cevap: "C" Araç lastikleri
Soru Açıklaması
22.

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Doğru Cevap: "D" Fren balatalarının bittiğini
Soru Açıklaması
23.


Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "D" Motordaki aşıntıların artmasına
Soru Açıklaması
24.


Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Silecek lastiklerinin eskimesi
Soru Açıklaması
25.


Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" Polen filtresinin
Soru Açıklaması
26.


Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
Soru Açıklaması
27.


Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Doğru Cevap: "C" Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru Açıklaması
28.


Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru Açıklaması
29.

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek


Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
Soru Açıklaması
30.

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
Doğru Cevap: "B" 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları Tüm Çöz
Online Test Merkezi
31.


Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?


A )

B )

C )

D )


Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
32.


Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?


A )

B )

C )

D )


Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
33.


Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?


A )

B )

C )

D )


Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
34.


Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?


A )

B )

C )

D )


Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
35.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" 08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
Soru Açıklaması
36.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


Doğru Cevap: "B" Taralı alana girilmez.
Soru Açıklaması
37.
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında ......................... metre, yerleşim yerlerinde ............................... metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 150 - 30
Soru Açıklaması
38.


Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Hızını azaltmalı
Soru Açıklaması
39.


Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
40.


Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
Soru Açıklaması
logo
Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları Tüm Çöz
Online Test Merkezi
41.


Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dar bir kavisle dönmesi
Soru Açıklaması
42.


Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
Soru Açıklaması
43.

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak


Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
44.

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?
[caption id="attachment_1010" align="alignnone" width="300"] 29[/caption]
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
45.


Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
Soru Açıklaması
46.

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?


Doğru Cevap: "A" Yükseklik
Soru Açıklaması
47.

I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma


Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
48.


Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
Soru Açıklaması
49.


Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
50.
• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi
Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
Doğru Cevap: "D" Gürültü kirliliğine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2017 Temmuz Ehliyet Sınavı Soruları Testi

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 391
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2016 Aralık Ehliyet Sınavı Trafik Soruları Testi

Yayın Tarihi: 21 Eylül 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019