logo
2017 Şubat Ehliyet Sınavı Trafik Testi Soruları Çöz
Online Test Merkezi
1.


Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru Açıklaması
2.

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek


II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak


III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak


Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
3.


Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Muayene istasyonu
Soru Açıklaması
4.


Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

A)


B)


C)


D)

Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
5.

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”


Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?A )


B )


C )


D )

Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" Öndeki aracı geçmesi
Soru Açıklaması
7.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?A )


B )


C )


D )Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
8.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Doğru Cevap: "B" İleri ve sola mecburi yönü
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?


 

[caption id="attachment_919" align="alignnone" width="276"] ŞUBAT 2017 EHLİYET[/caption]
Doğru Cevap: "C" 70
Soru Açıklaması
10.


Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? 
Doğru Cevap: "D" Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru Açıklaması
logo
2017 Şubat Ehliyet Sınavı Trafik Testi Soruları Çöz
Online Test Merkezi
11.

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken


II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde


III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken


Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
12.


Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru Açıklaması
13.

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 
[caption id="attachment_920" align="alignnone" width="261"] ŞUBAT 2017 EHLİYET[/caption]
Doğru Cevap: "B" 1 - 3 - 2
Soru Açıklaması
14.

• Motor durdurulur.


• Araç el freni ile tespit edilir.


• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.


Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

Doğru Cevap: "C" Park etme
Soru Açıklaması
15.

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde _______________  yakılması mecburidir.


Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru Cevap: "D" uzağı gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
16.


Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? 
Doğru Cevap: "A" Kış lastiği
Soru Açıklaması
17.


Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
Doğru Cevap: "D" Hızına uygun şeritte gitmek
Soru Açıklaması
18.

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”


Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir? 

Doğru Cevap: "C" Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Soru Açıklaması
19.


Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "B" Teknik değişiklik yaptırılması
Soru Açıklaması
20.


Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
Soru Açıklaması
logo
2017 Şubat Ehliyet Sınavı Trafik Testi Soruları Çöz
Online Test Merkezi
21.


Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? 
Doğru Cevap: "A" Fren mesafesinin artması
Soru Açıklaması
22.


Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Araç bakım kartı
Soru Açıklaması
23.


Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? 
Doğru Cevap: "C" Hava kirliliğini
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2017 Şubat Ehliyet Sınavı Trafik Soruları Testi

Facebook Yorumları
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2017 Ekim Ehliyet Sınavı İlk Yardım Testi Soruları

Yayın Tarihi: 1 Eylül 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019