logo
2017 Ekim Ehliyet Sınavı Trafik Testi Soruları Çöz
Online Test Merkezi
1.

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak


Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "B" II ve III.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "A" Araçların tescil işlemlerini yapmak
Soru Açıklaması
3.


Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
Doğru Cevap: "B" Ayırıcı
Soru Açıklaması
4.

Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?


Doğru Cevap: "D" Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru Açıklaması
5.


Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?


A )

B )

C )

D )


Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
6.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?


A )

B )

C )

D )


Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
[caption id="attachment_1022" align="alignnone" width="96"] 19[/caption]
Doğru Cevap: "C" Park yapan aracın çekileceğini
Soru Açıklaması
8.


Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası verilir.
Soru Açıklaması
9.


Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması
10.


Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
logo
2017 Ekim Ehliyet Sınavı Trafik Testi Soruları Çöz
Online Test Merkezi
11.

Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?


Doğru Cevap: "A" Yalnız 3
Soru Açıklaması
12.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Doğru Cevap: "B" 2 - 1 - 3 - 4
Soru Açıklaması
13.


Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Doğru Cevap: "C" Organ nakil araçları
Soru Açıklaması
14.


İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru Açıklaması
15.

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?


Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
16.


Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıklar
Soru Açıklaması
17.

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.


Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
18.


Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Soru Açıklaması
19.

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme


Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması
20.


Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Mali sorumluluk sigortasının
Soru Açıklaması
logo
2017 Ekim Ehliyet Sınavı Trafik Testi Soruları Çöz
Online Test Merkezi
21.


Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yangın söndürme cihazı
Soru Açıklaması
22.

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı


Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
23.


Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
Doğru Cevap: "B" Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2017 Ekim Ehliyet Sınavı Trafik Soruları Testi

Facebook Yorumları
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2017 Ekim Ehliyet Sınavı Motor Testi Soruları

Yayın Tarihi: 22 Eylül 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019