logo
Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Sorularını Çöz
Online Test Merkezi
1.

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
Soru Açıklaması
2.


Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Hemzemin geçit
Soru Açıklaması
3.


Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir? 
Doğru Cevap: "A" Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru Açıklaması
4.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? 
Doğru Cevap: "D" Motorlu taşıt giremez.
Soru Açıklaması
5.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?


A)

B)

C)

D)


Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
6.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? 
Doğru Cevap: "C" Hızını azaltmalı
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 
Doğru Cevap: "A" Sağdan ana yola girişi
Soru Açıklaması
8.
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? 
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
9.


Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 0,50
Soru Açıklaması
10.


Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Otomobil
Soru Açıklaması
logo
Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Sorularını Çöz
Online Test Merkezi
11.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 


Doğru Cevap: "C" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
12.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Doğru Cevap: "C" Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru Açıklaması
13.


Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? 


 


Doğru Cevap: "C" Motorlu aracı süren motorsuz araca
Soru Açıklaması
14.


Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
15.

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.
Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I-Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II-1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III-1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
16.

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 


Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
17.

I-İtfaiye araçları
II-Organ ve doku nakil araçları
III-Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil
durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV-Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları


Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" II - I - IV - III
Soru Açıklaması
18.


Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir? 
Doğru Cevap: "D" Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
Soru Açıklaması
19.

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.


 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Sürücü
Soru Açıklaması
20.
I-Araç lastiği seçimi
II-Çevre ve iklim koşulları
III-Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Sorularını Çöz
Online Test Merkezi
21.
-Park probleminin artması
-Çevrenin bozulması ve kirlilik
-Yakıt tüketiminin artması ve israf
-Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
-Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
Doğru Cevap: "B" Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Soru Açıklaması
22.

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?


Doğru Cevap: "A" Uluslararası yol
Soru Açıklaması
23.

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


Doğru Cevap: "B" Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
Soru Açıklaması
24.


Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? 
Doğru Cevap: "C" Hava yastığı
Soru Açıklaması
25.


Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? 
Doğru Cevap: "D" Araca binileceği zaman
Soru Açıklaması
26.


Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?


 A)

B)

C)

D)
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
Doğru Cevap: "A" Ani olarak gaz verilmesi
Soru Açıklaması
28.


Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır? 
Doğru Cevap: "D" Kavrama (Debriyaj)
Soru Açıklaması
29.


Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? 
Doğru Cevap: "B" Motorun hararet yapmasına
Soru Açıklaması
30.


Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır? 
Doğru Cevap: "D" Park lambası
Soru Açıklaması
logo
Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Sorularını Çöz
Online Test Merkezi
31.


Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? 
Doğru Cevap: "C" Motor hemen durdurulur.
Soru Açıklaması
32.


Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
Soru Açıklaması
33.

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.


Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "D" Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru Açıklaması
34.


Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? 
Doğru Cevap: "C" Nezaket ve saygıya
Soru Açıklaması
35.


Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? 
Doğru Cevap: "A" Sabır
Soru Açıklaması
36.


Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder? 
Doğru Cevap: "D" Empati düzeyi yüksek
Soru Açıklaması
37.


Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
Soru Açıklaması
38.
Trafik kazası geçiren kişiler;
I.Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II.Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I doğru, II. yanlış
Soru Açıklaması
39.


Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır? 
Doğru Cevap: "D" Kısa, öz ve anlaşılır
Soru Açıklaması
40.


Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörülü ve nazik davranılması
Soru Açıklaması
logo
Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Sorularını Çöz
Online Test Merkezi
41.


"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru Açıklaması
42.


Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? 
Doğru Cevap: "A" Kalp çalıştığında
Soru Açıklaması
43.


Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir? 
Doğru Cevap: "B" Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
Soru Açıklaması
44.
I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II.Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
45.


Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? 
Doğru Cevap: "D" Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru Açıklaması
46.


Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Yara üzerinin pamukla kapatılması
Soru Açıklaması
47.Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Soru Açıklaması
48.


Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir? 
Doğru Cevap: "D" Koma
Soru Açıklaması
49.

I.Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II.Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.


 

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" Kırık
Soru Açıklaması
50.

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?


Doğru Cevap: "B" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2016 Mayıs Ehliyet Sınavı Soruları

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 227
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  E-Ehliyet Deneme Sınavı - 3

Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019