logo
2015 Mart Ehliyet Sınavı İlk Yardım Testi Soruları Çöz
Online Test Merkezi
1.


Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?




Doğru Cevap: "A" Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
Soru Açıklaması
2.



İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?


Doğru Cevap: "B" Solunumun değerlendirilmesini
Soru Açıklaması
3.
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I , II ve III
Soru Açıklaması
4.
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

Doğru Cevap: "C" 5 CM
Soru Açıklaması
5.


Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?




Doğru Cevap: "C" Akciğerler
Soru Açıklaması
6.


Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?




Doğru Cevap: "B" Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
Soru Açıklaması
7.


Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?




Doğru Cevap: "D" Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
Soru Açıklaması
8.

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şok
Soru Açıklaması
9.
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
10.


Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?




Doğru Cevap: "B" Omurilik zedelenmesine
Soru Açıklaması
logo
2015 Mart Ehliyet Sınavı İlk Yardım Testi Soruları Çöz
Online Test Merkezi
11.


Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?




Doğru Cevap: "A" Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
Soru Açıklaması
12.


Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?




Doğru Cevap: "C" Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Soru Açıklaması
13.


Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?




Doğru Cevap: "B" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2015 Mart Ehliyet Sınavı İlk Yardım Testi

Facebook Yorumları
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2017 Ekim Ehliyet Sınavı Soruları Testi

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019