logo
2015 Ağustos Ehliyet Sınavı İlk Yardım Testi Soruları Çöz
Online Test Merkezi
1.

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

Doğru Cevap: "B" 112
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?

Doğru Cevap: "C" Mide
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Deri renginin gözlenmesi
Soru Açıklaması
4.

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?


Doğru Cevap: "D" Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru Açıklaması
5.

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması


II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi


III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması


Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

Doğru Cevap: "A" Kalp masajı
Soru Açıklaması
7.

Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "B" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
8.
Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru Açıklaması
9.

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

Doğru Cevap: "D" Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru Açıklaması
10.

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

Doğru Cevap: "A" Şiddetli baş yaralanması
Soru Açıklaması
logo
2015 Ağustos Ehliyet Sınavı İlk Yardım Testi Soruları Çöz
Online Test Merkezi
11.

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Doğru Cevap: "D" Hareketsiz kalması sağlanır
Soru Açıklaması
12.


Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koma
Soru Açıklaması
13.

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?

Doğru Cevap: "D" Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2015 Ağustos Ehliyet Sınavı İlk Yardım Testi

Facebook Yorumları
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  2018-2019 AÖL 1.Dönem Seçmeli Tarih 2 (136) Sınavı

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019