Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yayın Tarihi: 8 Kasım 2018,Son Güncelleme : 22 Şubat 2019

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eğitim Süresi : 4 YIL

Programın Amaçları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programının iki temel amacı bulunmaktadır.

  • Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme; bağımsız çalışabilme, bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk, planlayabilme ve yönetebilme, eleştirel düşünme, bilgiyi tanımlama, tekrarlama ve başkalarına aktarabilme becerisi; karar verme uygulamaya dönüştürebilme, üretkenlik; toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygı; bilişim sistemlerini, teknolojiyi,  bilgisayar ve yazılımlarını, donanımlarını kullanabilme; çevre koruma, çevreye saygı bilinci; en az bir yabancı dil kullanabilme; rasyonel düşünebilme ve son olarak da etkili iletişim kurabilme.
  • Eğitim amaçları: Programın eğitim amaçlarını ise şöyle sıralamak mümkündür: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.​

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

Aşağıdaki tablodan  derslerini görebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders bilgilerine  ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklanmayan dersler için henüz içerik eklenmemiştir. Eklendiğinde bağlantılar aktif olacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders KoduDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
EDB101UHalk Edebiyatına Giriş IZorunlu3+04.0
EDB103UEski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve ÖlçüZorunlu3+05.0
EDB105UBatı Edebiyatında Akımlar IZorunlu3+04.0
EDB107UYeni Türk Edebiyatına Giriş IZorunlu3+05.0
TDE101UTürkçe Ses BilgisiZorunlu3+04.0
TDE103UOsmanlı Türkçesine Giriş IZorunlu3+05.0
 -Yabancı Dil I*Zorunlu0+03.0
Toplam30
*Yabancı Dil I Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders KoduDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
EDB102UHalk Edebiyatına Giriş IIZorunlu3+04.0
EDB104UEski Türk Edebiyatına Giriş: Söz SanatlarıZorunlu3+05.0
EDB106UBatı Edebiyatında Akımlar IIZorunlu3+04.0
EDB108UYeni Türk Edebiyatına Giriş IIZorunlu3+05.0
TDE102UTürkçe Biçim BilgisiZorunlu3+04.0
TDE104UOsmanlı Türkçesine Giriş IIZorunlu3+05.0
 -Yabancı Dil II**Zorunlu0+03.0
Toplam30
**Yabancı Dil II Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders KoduDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
EDB201UVIII-XIII. Yüzyıllar Türk EdebiyatıZorunlu3+04.0
EDB203UTanzimat Dönemi Türk Edebiyatı IZorunlu3+05.0
EDB205UHalk HikayeleriZorunlu3+04.0
TDE201UOrhon TürkçesiZorunlu3+05.0
TDE203UTürkçe Cümle Bilgisi IZorunlu3+04.0
TDE205UOsmanlı Türkçesi Grameri IZorunlu3+05.0
TAR201UAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu3+03.0
Toplam30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders KoduDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
EDB202UXIV-XV. Yüzyıllar Türk EdebiyatıZorunlu3+04.0
EDB204UTanzimat Dönemi Türk Edebiyatı IIZorunlu3+05.0
EDB206UHalk MasallarıZorunlu3+04.0
TDE202UUygur TürkçesiZorunlu3+05.0
TDE204UTürkçe Cümle Bilgisi IIZorunlu3+04.0
TDE206UOsmanlı Türkçesi Grameri IIZorunlu3+05.0
TAR202UAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu3+03.0
Toplam30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders KoduDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
BİL101UTemel Bilgi Teknolojileri IZorunlu3+03.0
EDB301UXVI. Yüzyıl Türk EdebiyatıZorunlu3+04.0
EDB303UII. Abdülhamit Dönemi Türk EdebiyatıZorunlu3+04.0
EDB305UTürk Halk ŞiiriZorunlu3+05.0
TDE301UXI-XIII. Yüzyıllar Türk DiliZorunlu3+05.0
TDE303UÇağdaş Türk Yazı Dilleri IZorunlu3+05.0
TDE305UGenel Dilbilim IZorunlu3+04.0
Toplam30
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders KoduDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
BİL102UTemel Bilgi Teknolojileri IIZorunlu3+03.0
EDB302UXVII. Yüzyıl Türk EdebiyatıZorunlu3+04.0
EDB304UTürk Edebiyatının Mitolojik KaynaklarıZorunlu3+04.0
TDE302UXIV-XV. Yüzyıllar Türk DiliZorunlu3+05.0
TDE304UÇağdaş Türk Yazı Dilleri IIZorunlu3+05.0
TDE306UGenel Dilbilim IIZorunlu3+05.0
TDE308UII. Meşrutiyet Dönemi Türk EdebiyatıZorunlu3+04.0
Toplam30
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders KoduDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
EDB401UXVIII. Yüzyıl Türk EdebiyatıZorunlu3+05.0
EDB403UCumhuriyet Dönemi Türk ŞiiriZorunlu3+04.0
EDB405UÇağdaş Türk Edebiyatları IZorunlu3+04.0
EDB407UCumhuriyet Dönemi Türk NesriZorunlu3+04.0
TDE401UXVI-XIX. Yüzyıllar Türk DiliZorunlu3+05.0
TDE403UEleştiri TarihiZorunlu3+05.0
TÜR415UEdebi Metin İncelemeleriZorunlu3+03.0
Toplam30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders KoduDers AdıZorunlu/SeçmeliTeorik/UygulamaAKTS
EDB402UXIX. Yüzyıl Türk EdebiyatıZorunlu3+05.0
EDB404UÇağdaş Türk RomanıZorunlu3+04.0
EDB406UÇağdaş Türk Edebiyatları IIZorunlu3+04.0
EDB408UEski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair TezkireleriZorunlu3+05.0
İLT184UEtkili İletişim TeknikleriZorunlu3+03.0
TDE402UEleştiri KuramlarıZorunlu3+05.0
TİY402UTürk TiyatrosuZorunlu3+04.0
Toplam30

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.

 

Facebook Yorumları
BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
KPSS
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı

14 Temmuz 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR