logo
2016 Güz Ara Sınav Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Online Test Merkezi
1.
Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı) içeriğinde yer alan esaslardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Askerlik süresinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin  yeniden kurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kuleli Vakası
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?

 
Doğru Cevap: "A" Türkçülüğün benimsenmesi
Soru Açıklaması
4.
Rusların Karadeniz’e yerleşip, Osmanlı içinde yer alan Ortodoks tebaanın koruyuculuğunu elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küçük Kaynarca
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi III.Mustafa döneminde  yapılan faaliyetlerden  biri değildir?

 
Doğru Cevap: "B" Humbaracı ocağının ıslah edilmesi
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı  ordusu içinde Avrupa tarzında düzenlenen  ilk ocak  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Humbaracı Ocağı
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "C" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
8.
Halkın devlet için değil,  devletin halk için var olduğu  düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
Doğru Cevap: "D" Tanzimat Fermanı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kavalalı  Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Silah ithalatına yasak getirmesi
Soru Açıklaması
10.
Son  model  telgraf makinelerinin getirilmesi ve  telgrafçılık  öğrenimi  için Fransa’ya öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" II.Abdülhamid
Soru Açıklaması
logo
2016 Güz Ara Sınav Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Online Test Merkezi
11.
Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardım etmek amacıyla asker gönderdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Galiçya
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden   hangisi   burjuva  kavramını ifade eder?

 
Doğru Cevap: "C" Ticaret yaparak zenginleşen ve şehirlerde yaşayan tüccarlardır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinde 1912 seçimlerine katılan siyasi partiler birlikte ve doğru  olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İttihat ve Terakki Partisi - Hürriyet ve İtilaf Partisi
Soru Açıklaması
14.
Birinci Dünya Savaşını  başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "B" Avusturya – Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı  Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden biri değildir?

 
Doğru Cevap: "A" Şeyh Sait isyanının bastırılması için güçlü bir devletten yardım alınması düşüncesi
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı   Devleti’nde  ilk  telgraf   hattı   hangi tarihte çekilmiştir?

 
Doğru Cevap: "A" 1855
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı  Devleti’nde ilk dış borçlanma hangi dönemde başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 1853-1856 Kırım Savaşı
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı  Devleti’nde ilköğretimi  zorunlu hale getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "D" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
19.
Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Orduyu Enver Paşa komuta etmiştir.
Soru Açıklaması
20.
Trablusgarp    Savaşı    ile     ilgili   aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir fayda sağlamıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 – 2016/2017 Güz Ara Sınavı

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 417
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019