logo
2018-2019 1.Dönem Tarih 2 (132) Sınavı AÖL
Online Test Merkezi
1.
Orta Asya’nın en yeni ve en gelişmiş kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tagar Kültürü
Soru Açıklaması
2.
Tarihte Türklerin kurduğu ilk teşkilatlı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Asya Hun Devleti
Soru Açıklaması
3.
Tarihte Türk adını ilk kez resmi devlet adı olarak kullanmışlardır. Bumin Kağan önderliğinde Avarları mağlup ederek 552 yılında kurulmuştur. Mukan Kağan zamanında en parlak dönemini yaşamıştır.

Hakkında bilgi verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" I. Kök Türk Devleti
Soru Açıklaması
4.
Uygurlar Mani dinini hangi hükümdar döneminde kabul etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Bögü Kağan
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ülüs
Soru Açıklaması
6.
İlk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kurultay
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toy
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Kuraklık yüzünden kıtlık yaşanması
Soru Açıklaması
9.
İlk düzenli Türk ordusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisi tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Mete Han
Soru Açıklaması
10.
 İslam öncesi Arap Yarımadası’nda haram aylarda yapılan savaşlara ne denirdi?
Doğru Cevap: "B" Ficar Savaşları
Soru Açıklaması
logo
2018-2019 1.Dönem Tarih 2 (132) Sınavı AÖL
Online Test Merkezi
11.
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap Yarımadası’nda bulunan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sasaniler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed Dönemi gelişmelerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Sıffin Savaşı
Soru Açıklaması
13.
Kudüs aşağıdaki halifelerden hangisi zamanında fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
14.

  • İlk İslam parası bastırılmıştır.

  • Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir.


Yukarıdaki gelişmeler hangi Emevi halifesi döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Abdülmelik
Soru Açıklaması
15.
Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri hangi savaşla son bulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Puvatya Savaşı
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "A" Harzemşahlar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi akli ilimlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Coğrafya
Soru Açıklaması
18.
Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karahanlılar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Malazgirt Savaşı
Soru Açıklaması
20.
Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin bütün mali işlerinden sorumlu olan divan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Divan-ı İstifa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018-2019 AÖL 1.Dönem Tarih 2 (132) Sınavı

 

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 397
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü

Yayın Tarihi: 30 Aralık 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019