logo
2018-2019 1.Dönem Felsefe 1 (121) Sınavı AÖL
Online Test Merkezi
1.
Karl Jaspers’in “Nerede bir insan varsa orada felsefe vardır.” sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Anlamlandırma çabası her insanın yaptığı bir etkinliktir.
Soru Açıklaması
 

 

 

 
2.
İnsanın bir nesneye yönelerek, nesne hakkında ortaya ürün çıkarmasına bilgi denir.

Verilen bilgi tanımında “insan”a karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özne
Soru Açıklaması
3.
Felsefe, Yunanca Philosophia sözcüğünden gelmektedir. Pilosophia, philia(sevgi) ve sophia(hikmet, bilgelik) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen bir sözcüktür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin dilimizdeki karşılığıdır?
Doğru Cevap: "C" Bilgelik sevgisi
Soru Açıklaması
4.
İslam filozofu El-Kindi, “Felsefe, insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.’’

Alman filozofu Immanuel Kant, “Felsefe kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimidir.”

El-Kindi ve Immanuel Kant’ın felsefe tanımlarından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Felsefenin farklı tanımları yapılmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Var olan her şeyle ilgili tam, eksiksiz bilgilere sahip olmaktan çok, sürekli hakikati arama yolunda olan ve bilgeliğin peşinden koşan kişidir.

Verilen ifadede sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Filozof
Soru Açıklaması
6.
Felsefenin akla ve mantığa dayanarak açıklamalarda bulunması aşağıdaki özelliklerinin hangisinden kaynaklanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Rasyonellik
Soru Açıklaması
7.
İlk Çağ’daki filozoflar aynı zamanda dönemin bilim insanlarıdır. Onların doğayı anlama arzusu felsefe ve bilimin doğmasına neden olmuştur.

Verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" İlk Çağ’da felsefe ve bilim birlikte ilerlemiştir.
Soru Açıklaması
8.
İnsan, parçası olduğu dünyaya karşı şaşkınlık duyar. Bu duygu insanda bilme isteği doğurur ve onu soru sormaya iter.

Felsefenin de başlangıcını oluşturan bu his aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Hayret
Soru Açıklaması
9.
I. Merak etme
II. Şüphe duyma
III. Ezberci bakış

Yukarıdakilerden hangileri felsefe yapmak için gerekli yetilerdir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Felsefe, var olan her şeyin nedenini merak eden ve bunları anlama ihtiyacı duyan insan aklının, her tür bilgiyi eleştiri süzgecinden geçirme çabasıyla MÖ 6.yy.da doğmuştur. Felsefi düşüncenin; sorgulama, şüphe etme, evrensel, rasyonel, birikimli ve refleksif olma gibi temel nitelikleri vardır.

Verilen metinden hareketle felsefi düşünceyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Kesin olduğuna
Soru Açıklaması
logo
2018-2019 1.Dönem Felsefe 1 (121) Sınavı AÖL
Online Test Merkezi
11.
Felsefedeki “Nedir?”, kavramların anlamını sorar. Bu “Nedir?”de şaşmayla karışık bir araştırma dileği açığa çıkar. Her felsefe sorusunda amaç, bir kavramın ya da kavram öbeğinin açıklanmasıdır. “Bir felsefe sorusu nedir?” katkısız bir felsefe sorusudur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur?
Doğru Cevap: "D" Erdem nedir?
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A"  Her konuda bildiğimizle yetinmemizi sağlar.
Soru Açıklaması
13.
John Locke’un görüş ve düşünceleri Amerikan Anayasası ve İnsan Hakları Bildirgesi’nin hazırlanmasında etkili olmuştur.

Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Filozofların görüşleri pratik yaşamda etkili olmuştur.
Soru Açıklaması
14.

  • Bir görüşü desteklemek, doğrulamak veya güçlendirmek için öne sürülen önerme ya da önermelerdir.

  • Doğru veya yanlış olabilen cümlelere denir

  • Zihnin bir veya birkaç önermeye dayanarak sonuç çıkarmasıdır.


Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
Doğru Cevap: "B" Estetik
Soru Açıklaması
15.
Mantıklı bir bütünün parçaları arasında karşılıklı bağlantının veya uyumun olması, düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesi felsefi akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koyar?
Doğru Cevap: "D" Tutarlılığın
Soru Açıklaması
16.
Platon’un “Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.” ifadesi düşünmeyle aşağıdaki alanlardan hangisinin ilişkisine dikkat çek- mektedir?
Doğru Cevap: "C" Dil
Soru Açıklaması
17.
“Şeker ve karbonhidrat ağırlıklı besinler yerine sebze ve protein ağırlıklı besinler tüketerek sağlığım için iyi olanı yapıyorum. Bu besinlerle beslenmek metabolizmamızı düzenler. Tanıdığım tüm sağlıklı insanlar böyle besleniyor. Doktorlar da bu şekilde beslenmenin sağlıklı olduğunu belirtiyor.”

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi şeker ve karbonhidrat tüketmeyen birini destekleyen önermeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tatlı tüketiminin insanı iyi hissettirmesi
Soru Açıklaması
18.
Kavramlar, nesnelerin ortak özelliklerini bir ad altında toplayan genel tasarımlardır.

Buna göre;

I. Kuş,
II.  Ağaç,
III. İnsan

örneklerinden hangileri kavramdır?
Doğru Cevap: "D" I , II ve III
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruyla ilgili doğru bir bilgidir?
Doğru Cevap: "B" Sorgulamaya götürmelidir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kavramları yanlış kullanmanın sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Bir düşüncenin yanlış anlaşılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018-2019 AÖL 1.Dönem Felsefe 1 (121) Sınavı

 

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 397
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Açık Öğretim Lisesi Coğrafya 1 Ders Kitabı

Yayın Tarihi: 30 Aralık 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019