logo
2018-2019 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 (115) Sınavı AÖL
Online Test Merkezi
1.
“Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık...” (Sâd suresi, 27. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

 
Doğru Cevap: "B" Yaratılan her şeyin bir amacı vardır.
Soru Açıklaması
2.

  • İki şey arasındaki perde

  • Dikilmek, ayağa kalkmak

  • Öldükten sonra tekrar dirilmek


Bu ifadelerde aşağıdakilerden hangisinin kelime anlamı yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Sırat
Soru Açıklaması
3.
“Gök yarıldığında yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; her insan dünyada neleri yaptığını ve neleri yapmadığını açıkça bilecektir…” (İnfitâr suresi, 1-6. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kıyamet
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdaki ayetlerin hangisinde mizana işaret edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek...” (Enbiyâ suresi, 47. ayet)
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta yeniden dirilmeyi çağrıştıran akli delillerden değildir?

 

 
Doğru Cevap: "D" Kar tanelerinin düzen halinde yeryüzüne inmesi
Soru Açıklaması
6.
Ölünün tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınmasıdır.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teşyî
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinin cenazenin arkasından yapılması tavsiye edilmez?
Doğru Cevap: "B" Feryat ederek ağlamak
Soru Açıklaması
8.
“De ki: ‘Ben de ancak sizin gibi bir beşerim…’”(Fussilet suresi, 6. ayet.)

Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi yönüne değinilmektedir?
Doğru Cevap: "C" İnsan olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’in adaletli olmasıyla ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Görevlendirmelerde liyakate önem vermesi
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber, Allah’ın kendisine verdiği görev konusunda hiçbir taviz vermemiştir. Müşriklerin tekliflerine “Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine de davamdan vazgeçmem.” diyerek karşılık vermiştir.

Bu örnek  Hz. Peygamber’in,

I. kararlılık,
II.  tevazu,
III. merhamet,
IV. sabır

yönlerinden hangilerini göstermektedir?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
logo
2018-2019 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 (115) Sınavı AÖL
Online Test Merkezi
11.
Hz. Muhammed’in (sav) görevlerinden biri de teşridir. İslam dininde hüküm koyma yetkisi, Allah’a ve Hz. Peygamber’e aittir. Allah ve Peygamber, bir konuda hüküm verdiği zaman Müslümanlar o hükme uymakla yükümlüdür.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamber’in bu görevine değinilmektedir?
Doğru Cevap: "D" “… Peygamber, onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar...” (A’râf suresi, 157. ayet)
Soru Açıklaması
12.
“İnanç, ibadet ve ahlak başta ol- mak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model” anlamına gelen Hz. Muhammed’in (sav) sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Üsve-i Hasene
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i sitte’yi oluşturan hadis kitaplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sünen-i Dârimî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Muhammed’in (sav) Allah’tan aldığı vahiyleri, eksiksiz olarak insanlara iletmesi onun temsil göreviyle ilgilidir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki sahabelerden hangisi ehl-i beyttendir?

 
Doğru Cevap: "A" Hz. Ali
Soru Açıklaması
16.
Şehitlerin ser çeşmesi, evliyanın bağrı başı,
Fatma ana gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin’dir.
Hz. Ali babaları, Muhammed’dir dedeleri
Arşın iki gölgeleri Hasan ile Hüseyin’dir.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Ehl-i beyte
Soru Açıklaması
17.
Birine “Allah hidayet versin!” diyen bir kimse aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olamaz?
Doğru Cevap: "D" Emek ve çabalarının karşılığını alabilmesini
Soru Açıklaması
18.
“Allah’ı her an görüyormuş gibi yaşayan, güzel davranan, bağışlayan, ikram eden ve iyilik eden kişiler” aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Muhsin
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?

 
Doğru Cevap: "C" Cihat; Müslüman oldukları halde dinin emir ve yasakları karşısında yanlış davrananları doğru yola çağırmaktır.
Soru Açıklaması
20.

  • “Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir.”  (Kasas suresi, 67. ayet)  • “İman eden ve salih amelleri işle- yenlere gelince, imanlarından dolayı Rableri onları altlarından ırmaklar akan nimet cennetlerine iletir.” (Yûnus suresi, 9. ayet)


Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 

 
Doğru Cevap: "A" Allah’ın ahirette müminler tarafından görüleceğine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018-2019 AÖL 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 (115) Sınavı

 

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 406
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Açık Öğretim Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 Ders Kitabı

Yayın Tarihi: 29 Aralık 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019