logo
2018-2019 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 (111) Sınavı
Online Test Merkezi
1.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi bilen olduğunu ifade eden isimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hâlık
Soru Açıklaması
2.
Bir şey hakkında düşünce yoluyla derin bilgi ve anlayışa erişmek aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Marifet
Soru Açıklaması
3.
“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böyle-

  1. ce) insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.” (Alak suresi, 1-5. ayetler)


Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın, bilenleri bilmeyenlerden üstün tuttuğuna
Soru Açıklaması
4.
Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, iyileşinceye kadar akıl hastasından, ergenlik çağına gelinceye kadar çocuktan.

Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Aklın
Soru Açıklaması
5.
Allah’tan ve Hz. Peygamber’den gelen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Sadık haber
Soru Açıklaması
6.
Gönüle doğan şeye, kalbe gelen manaya, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgiye denir.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İlham
Soru Açıklaması
7.
“Hakka’l-yakîn” kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "C" Duyularla elde edilen kesin bilgi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi felsefede doğru bilginin ölçütleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Güncellik
Soru Açıklaması
9.
Allah’ım! Huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste endişe edilen hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dua ve ibadet edememek
Soru Açıklaması
10.
 Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir.

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "C" Bilginin inancı kuvvetlendirdiği
Soru Açıklaması
logo
2018-2019 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 (111) Sınavı
Online Test Merkezi
11.
“Hz. Peygamber’in dinî tebliğ maksadı taşımayan, bir insan olması itibariyle yaptığı davranışları” aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Sünneti zevâid
Soru Açıklaması
12.
“…Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa çıkmıştır ve o, ahi- rette kaybedenlerdendir.” (Mâide suresi, 5. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangi ikisi arasındaki ilişkinin önemi vurgulanmıştır?

 
Doğru Cevap: "D" İman - İbadet
Soru Açıklaması
13.
“İbrahim dedi ki: Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur.” (Şuara suresi, 82. ayet)

Bu ayette geçen “din” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Ahiret
Soru Açıklaması
14.
Allah’ın insanı, kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fıtrat
Soru Açıklaması
15.
İslam dininin iman esasları, ilmihal kitaplarında aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Amentü
Soru Açıklaması
B)  C)           D)
16.
“Allah, kendisinden başka ilâh olma- yandır, en güzel isimler O’na mah- sustur.”

(Tâhâ suresi, 8. ayet)

 

Bu ayette altı çizili bölümde anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

  1. A)


B)  C)  D)
Doğru Cevap: "C" Esmâül Hüsna
Soru Açıklaması
17.
“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" İnsanın imtihanı şeytan iledir.
Soru Açıklaması
18.

  • Güzel söz söylemek

  • Anne babaya iyilik etmek

  • İyiliği tavsiye edip kötülükten alıkoymak


Bu davranışları ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "B" Salih amel
Soru Açıklaması
19.
Allah’ın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiiller aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Farz
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi farz-ı kifaye olan ibadetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Oruç tutmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018-2019 AÖL 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 (111) Sınavı

Bu test Açık Öğretim Liseleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 dersi sorularını içermektedir.

 

Facebook Yorumları
Görüntülenme: 239
Bunuda okumak isteyebilirsiniz-->  Açık Öğretim Lisesi Fizik 3 Ders Kitabı

Yayın Tarihi: 29 Aralık 2018 - Son Güncelleme : 22 Şubat 2019